Reklamačný poriadok a vrátenie tovaru

Tovar môžete vrátiť či vymeniť bez udania dôvodu do 14 dní od zakúpenia.

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho cez E-shop www.darcekzlasky.sk

Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar na adrese:

LIVIXA s.r.o.
Bátorove Kosihy 1159
94634 Bátorove Kosihy
Zapísaná v OR číslo zložky: 62972/N

Číslo živnostenského listu je  č. živnostenského registra 410-40708

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, nepoškodený, nenosený.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné, záručná doba je 24 mesiacov.

Reklamáciu vyriešime čo najkratšom čase cca 7-15 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním alebo mechanickým  poškodením, nesprávnym nosením. 

Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

Formulár pre vrátenie - reklamáciu  si stiahnete